Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на "Алианс "Българско Черноморие"

facebook thumb

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел „Алианс „Българско Черноморие“

19.01.2023 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Алианс „Българско Черноморие“, на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на Сдружението, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква

Редовно годишно Общо събрание

на дата: 31 януари 2023 г., вторник, час: 14.00 ч.,

място: Видео среща чрез платформата Zoom

линк за регистрация:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsde-orTspHdZ6ruy9RbPDBuqOUtFJevrf

Meeting ID: 881 2603 0372, Passcode: 704903,

при следния дневен ред:

1.     Информация за дейността на Сдружението през 2022 г. – презентация;

2.     Годишен отчет за дейността на Сдружението за отчетната 2022 г. – обсъждане и приемане;

3.     Годишен финансов отчет за 2022 г. – обсъждане и приемане;

4.     Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 г. – обсъждане и приемане;

5.     Предложение и обсъждане на по-нататъшното развитие на Сдружението;

6.     Приемане на решение за размера на годишния членски внос за 2023 г.;

7.     Бюджет за финансовата 2023 г. – обсъждане и приемане;

8.     Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението – обсъждане и приемане;

9.     Разни

Всички материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението – гр. Варна, летище Варна. 

Поканват се всички членове на Сдружението да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Съгласно чл. 20, ал. 2 от Устава на Сдружението присъстващ член на Сдружението може да представлява не повече от трима членове на Сдружението въз основа на писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

С уважение и най-добри пожелания:

Д-р Франк Кванте

Председател на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие

 

Мария Шишкова-Илиева

Член на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие

 

Христо Тодоров

Член на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие

 

Д-р Мартин Захариев

Член на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие