Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

Редовно годишно Общо събрание на Алианс Българско Черноморие

facebook thumb

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел „Алианс „Българско Черноморие“

30.06.2022 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Алианс Българско Черноморие, на основание чл. 24, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, реши да свика

Редовно годишно Общо събрание на сдружението

организирано като Видео среща чрез платформата Zoom

 на 11 Юли 2022 г., понеделник, от 14.00 ч.

със следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността на Сдружението за отчетната 2021 г.- обсъждане и приемане;

2. Информация за дейността на Сдружението през 2022 г. – презентация;

3. Потвърждаване на намален размер на годишните членски вноски за 2021 г.;

4. Годишен финансов отчет за 2021 г.- обсъждане и приемане;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г. – обсъждане и приемане;

6. Предложение и обсъждане за по-нататъшното развитие на Сдружението;

7. Приемане на решение за размера на годишните членски вноски за 2022 г. и срок за заплащането им от членовете;

8. Бюджет за финансовата 2022 г. - обсъждане и приемане;

9. Етичен кодекс на Сдружението – обсъждане и приемане.

10. Разни

Всички материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението – гр. Варна, летище Варна. Ще ви изпратим презентацията и предложенията за решение преди срещата.

Надяваме се и Ви каним лично да участвате в срещата! Ако това не е възможно, моля, изпратете упълномощени представители, които да представят писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе като видео среща чрез платформата Zoom на същия ден в 15 ч. при същия дневен ред.

 

С уважение и най-добри пожелания:

Д-р Франк Кванте

Председател на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие

 

Мария Шишкова-Илиева

Член на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие

 

Христо Тодоров

Член на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие

 

Д-р Мартин Захариев

Член на Управителния Съвет на

Алианс Българско Черноморие